Informace o zpracování osobních údajů 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů. Shromažďuji a zpracovávám osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Zpracování osobních údajů je potřebné pro plnohodnotné poskytnutí služby. Správcem osobních údajů je PhDr. Jitka Selingerová, U Tenisu 14. Jablonec nad Nisou 468 04, IČ: 14072114 a Mgr. Marcela Gibišová Janouchová, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, 468 43, IČ: 14224976.

Správce osobní údaje klientů zpracovává v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, email, adresu. A to za účelem vzájemné komunikace, objednávání a pro vydávání účetních dokladů. Pro výkon výše zmíněných služeb je zpracování osobních údajů nutné. Tyto údaje zpracovává pouze Správce a nejsou zpřístupněny žádné třetí straně. Tyto údaje zpracovává Správce po dobu, dokud výslovně nepožádáte o smazání osobních údajů na emailové adrese uvedené v závěru.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po něm vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat smazání svých osobních údajů, obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů ze strany Správce.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě kontaktujte na: selingerova@psychorelax.cz nebo magija@email.cz.