777 986 987

magija@email.cz

Psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Marcela Gibišová Janouchová

25 let pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, následně jsem absolvovala Psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) v rámci humanistické psychologie podle C.R. Rogerse (rozsah 700 hodin). Zúčastnila jsem se mnohých dalších seminářů, kurzů a výcvikových programů. Práce s lidmi vyžaduje dle mého názoru celoživotní vzdělávání – a nadšení.

Každou konzultaci a terapii vnímám jako jedinečný proces. Proces důvěry, sdílení, otevření se, hledání otázek i odpovědí. Proces, ve kterém propojujeme to, čeho jsme si vědomi, s obsahy, které jsou dosud nevědomé.  Proces, při kterém se rozšiřuje poznání o sobě, zdrojích svých potíží i zdrojích svého uzdravení. Výsledkem tohoto procesu je člověk, který má více sebe-vědomí a sebe-důvěry – a díky integrovaným zkušenostem i více energie a kompetencí pro svůj každodenní život.

Při terapii se zaměřuji na pochopení souvislostí a smyslu životního příbehu. Za důležitou součást považuji práci s myšlenkovými a emočními vzorci. Zajímá mě holistický koncept celkového zdraví, využívám poznatků psychosomatické i „alternativní“ medicíny. Při hledání účinné pomoci často čerpám i z homeopatie, čínské medicíny, fytoterapie, používám některé techniky jógy, nácviky dýchání. Zajímá mě, jak ke klientům promlouvá jejich nevědomí ve snech, sychronicitách, intuici, ve zdravotních symptomech. Často používám v tomto kontextu aktivní imaginaci a vedenou relaxaci. Pro odbourávání stresu a léčení tíživých a až traumatických zkušeností se mi v praxi osvědčuje technika TRE i terapie ACCESS BARS.

Individuální terapie:

Na základě svých zkušeností, znalostí a intuice provázím člověka do nitra sebe sama.., aby cestou našel odpovědi na svoje otázky,  pozastavil se na místech, která by přešel jako nevýznamná, aby se zaradoval tam, kde proudí energie a láska k životu. Aby se mohl rozhodnout, kudy dál..

Párová terapie:

V párové terapii jdou po této cestě partneři spolu. Ale často to tak nevypadá – mají jiné tempo, cestu popisují a prožívají odlišně, všímají si jiných míst a diví se, že to ten druhý nemá stejně A někdy už možná ani nechtějí spolu jít dál. Při párových konzultacích jsem hlavně průvodcem – překladatelem. Tlumočím z jedné řeči do druhé a přes svoje pochopení a pojmenování dávám možnost se slyšet a domluvit. A přijít na to, jak se sladit a jak zahrnout oba způsoby prožívání do jednoho společného. Více si o párové terapii můžete přečíst na našem blogu.

Již 25 let provázím klienty jejich životními příběhy. Cítím velkou radost a vděčnost, že mohu podporovat jejich proces růstu a uzdravování - ať už v oblasti psychiky, vztahů, fyzického zdraví nebo rozvoje potenciálu.

Rodinná terapie:

Podobné jako při párové terapii je to i při rodinné terapii – v mé praxi nejčastěji při řešení vztahu mezi rodičem a dítětem. Odlišnost je daná jinou rolí a odpovědností,  také věkem a vývojovou úrovní dítěte.. ale v ostatních ohledech je to také vztah, který potřebuje společnou péči – čas, prostor, rituály, společnou řeč. Děti často vnáší do terapeutického procesu nárok na rodičovskou tvořivost a pružnost, nastavují poměrně nekompromisně zrcadla rodičovským stereotypům a na podvědomé úrovni oslovují tzv. „vnitřní dítě“ v rodiči. Je zde tudíž velký potenciál k růstu a změnám – pro dítě i rodiče.

Pro individuální terapii nabízím i jednu speciální techniku vhodnou pro dospělé i děti – Access Bars. Je to technika, při které se lehkým dotykem několika bodů na hlavě uvolňuje a rozprouďuje energie. Jednotlivé body souvisí s určitými oblastmi našeho prožívání (např. vztahy, tvořivost, materiální zabezpečení a finance, prožitek klidu apod.). Pomocí Access Bars se velmi snadno a příjemně navodí stav hluboké relaxace. Už to je pro naše tělo a naši mysl v dnešní rychlé době velmi přínosné. Ale pocit uvolnění a relaxace není vše. Během terapie dochází k odblokování emocí, omezujících myšlenkových programů a negativních vzorců a přesvědčení. V hlubokém klidu a proudící energii je tělo schopno  nastartovat samoléčebné procesy, urychlit hojení, zmírnit či odstranit bolest. Je to technika, která výrazně odbourává stres a únavu a zvyšuje životní energii.

Praxe:  Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – (2005-dosud)

              Středoškolská pedagogicko-psychologická poradna – (1996-2005)

              Školní psycholog na Obchodní akademii – (1998 – 2022)

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

Albert Einstein

Připraveni změnit svůj život?