Ceník

podmínky spolupráce

Individuální konzultace 55 minut  – 1000 Kč

Individuální konzultace – každá další půlhodina  –  500 Kč

Párová konzultace 60 minut –  1200 Kč

Párová konzultace – každá další půlhodina –  600 Kč

Párová konzultace se dvěma terapeuty (mužem a ženou) –  1600 Kč

Platba je možná v hotovosti, QR kódem nebo převodem na účet – do předmětu platby uveďte Vaše jméno.

 • PhDr. Jitka Selingerová   – číslo účtu: 2502091861/2010

 • Mgr. Petr Selinger – číslo účtu: 2002449740/2010 

Omluvy – pokud se nemůžete dostavit na konzultaci, omluvte se prosím s dostatečným časovým předstihem, abychom mohli termín nabídnout někomu jinému.

Pokud se omluvíte méně než 24 hodin před konzultací, je potřeba konzultaci uhradit v plné výši.

Podmínky spolupráce

 • Jsme vázáni mlčenlivostí, takže všechny informace svěřené klientem v rámci terapie jsou důvěrné. Terapeut si vyhrazuje právo na konzultaci průběhu terapie v terapeutickém týmu a v odborné supervizi.
 • Můžete u nás být i anonymně pod Vámi vybranou přezdívkou.
 • Samozřejmostí je dodržování profesionální etiky.
 • Ctíme odbornost, nestrannost a respekt ke klientovi s jeho svobodnou vůlí. Podporujeme aktivní a zodpovědný přístup klienta k jeho zdraví.
 • Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů a pravidel.
 • Na setkání je nutné chodit včas. Skončí vždy v předem určeném čase i v případě, že se klient opozdí.
 • Zrušit nebo přeobjednat smluvený termín je nutno vždy s předstihem a to nejméně 24 hodin předem. Při pozdější omluvě je nutné setkání v plné výši uhradit.
 • Klient má právo spolupráci kdykoli ukončit, a to i bez udání důvodu.
 •  V případě nutnosti ukončit spolupráci z naší strany to vždy s předstihem komunikujeme.

Připraveni změnit svůj život?