Ceník

podmínky spolupráce

Individuální konzultace

60 minut

Párová konzultace

60 minut, 1 terapeut

Párová konzultace

60 minut, 2 terapeuti

Platba je možná v hotovosti, QR kódem či převodem na účet

PhDr. Jitka Selingerová – 2502091861/2010

Mgr. Petr Selinger – 2002449740/2010

Podmínky spolupráce

Zrušit nebo přeobjednat smluvený termín je nutno vždy s předstihem a to nejméně 24 hodin předem. Při pozdější omluvě nebo nedostavení se je nutné konzultaci v plné výši uhradit. Výjimkou jsou akutní situace.

  • Jsme vázáni mlčenlivostí, takže všechny informace svěřené klientem jsou důvěrné
  • Klient může vystupovat anonymně pod jím zvolenou přezdívkou
  • Samozřejmostí je dodržování profesionální etiky.
  • Ctíme odbornost, nestrannost a respekt ke klientovi s jeho svobodnou vůlí. 
  • Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů a pravidel.
  • Na setkání je nutné chodit včas. Konzultace skončí vždy v předem určeném čase i v případě, že se klient opozdí.
  • Klient má právo spolupráci kdykoli ukončit, a to i bez udání důvodu.
Motivační nápis