Více o mně

Mgr. Petr Selinger

psycholog, individuální a párový terapeut

tel. 778 009 924

Individuální psychologické poradenství a terapie

Kdybych měl o sobě něco říci, pak psycholog a terapeut budou jedny z prvních věcí, které mne napadnou. Dále se považuji za amatérského truhláře, kterého baví pracovat se dřevem. A kupodivu má práce terapeuta a truhláře hodně podobného. Dřevo je podobně jako lidé, pokaždé jiné. Hodně záleží na tom, kde strom, ze kterého dřevo pochází, vyrostl a jaké měl podmínky. Při práci je dřevo někdy nepoddajné, někdy ohebné, někdy hladké či drsné. A podobně jako se někdy daří zahladit tzv. vady dřeva a udělat z nich něco hezkého, tak i v terapii je možné některé „vady“ vyretušovat, opravit, sbrousit hrany a vyvést na svět něco, co zůstávalo skryto.

V práci s klienty se považuji spíše za podpůrného, za průvodce, než za terapeuta, který by Vás dirigoval, „učil Vás žít“, do něčeho Vás tlačil. Pokud hledáte někoho direktivního, pak ho hledejte někde jinde. Svým zaměřením jsem rodinný systemický terapeut, což se odráží i v individuální práci, kde beru v potaz celý rodinný systém, s kterým jste propojeni. Ze zkušenosti mohu říci, že se do mé práce prolíná i jedna z mých roztomilých vlastností a to je, vnášení humoru. Chcete-li se během terapie zasmát, máte možnost.

Párová terapie

Při řešení párových nesnází Vás budu společně s manželkou provádět zákrutami partnerských osidel a pomáhat se Vám lépe vyznat ve světě svého partnera. Díky pohledům jak muže, tak ženy, máte možnost získat vyváženější a komplexnější zpětnou vazbu. V rámci Psychorelaxu Vám nabízím svůj mužský pohled systemicky zaměřeného terapeuta. Rád bych vás „přiměl“ k zamýšlení se nad otázkami, které si ne vždy sami od sebe položíte a k pochopení toho, že to co je samozřejmé pro Vás, nemusí být tak jasné a logické i pro Vašeho partnera. Více o párové terapii na našem blogu.

 

Individuální terapie:

V rámci Psychorelaxu nabízím individuální konzultace, které mohou probíhat v naší domovské konzultovně, nebo někde v přírodě. Tato forma se někdy nazývá terapie během procházky a má hodně společných prvků s lesní terapií neboli Šinrin-joku, o které na našem blogu hezky píše má drahá manželka. Lokalita, kde k takové terapii během procházky dojde, je na domluvě s klientem. Přínosem této formy může být větší koncentrace na vlastní myšlenky, absence „zkoumavého oka psychologova“ a větší pocit soukromí. Během takové procházky se můžeme věnovat Vašim tématům a zároveň využít čas k pohybu, který považuji za jeden ze silných léčivých prvků, zejména probíhá-li pohyb v přírodě.

V individuální práci s klienty se nejraději zabývám otázkami po smyslu života, směřování do budoucna, hledání životní orientace. Častou zakázkou pak mohou být i problémy v partnerských vztazích a vztazích v rodině. Ty se ale mnohem lépe řeší v rámci párové a rodinné terapie, kterou praktikuji se svou ženou.

letokruhy

Praxe

  • soukromá psychoterapeutická praxe (2022 – dosud)
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci(2017 – dosud)
  • Dobrá rodina o.p.s – (2015)
  • Poradna pro děti a rodiče při OSPOD Jablonec nad Nisou (2007-2015)
  • Věznice Rýnovice (2007)
  • DDÚ Liberec (2006)
  • Pedagogicko-psychologická poradna (2005 – 2006)

Vzdělání

  • studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně

Kurzy a výcviky

  • Institut rodinné terapie – 470 hodin vzdělání v systemické rodinné terapii
  • další kurzy zaměřené převážně systemicky, na práci s dětmi, krizová intervence, terapie tmou

Připraveni změnit svůj život?