PhDr. Jitka Selingerová

psycholog, individuální a párový terapeut

tel. 778 009 904

Ráda se na věci dívám ze širšího pohledu a vnímám důležité souvislosti mezi vašimi problémy a vaším životním stylem, vztahy či prací.  Pracuji s komplexním pohledem na člověka, kam zahrnuji psychiku, tělo, jeho okolí i spiritualitu.

Individuální psychologické poradenství a terapie

Nejvíce pracuji s otázkami. Umím položit správnou otázku ve správný čas a tím přitáhnout pozornost k tomu důležitému, vytáhnout odpověď, o které jste ani nevěděli nebo otevřít dveře nových možností. Společně tak objevíme nečekané vhledy, spojitosti a kreativní řešení. Půjdu s vámi na místa, kam byste se sami neodvážili. 

Vždy s velkým respektem a laskavostí k vašim potřebám, hodnotám či tempu. Vedu terapeutický proces tak, abychom se vždy z rozličných odboček vrátili zpět na cestu vedoucí k aktuálnímu cíli.

Orientuji se na přítomnost, hledání toho, co funguje a posílení vašich vnitřních zdrojů síly a opory. Když je to ale potřeba, zabrousíme i do dětství pro nalezení či pochopení nefunkčních programů v životě. Můžeme se podívat na vaše sny, inspirační karty či na to jak se má vaše vnitřní dítě nebo vnitřní kritik. 

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE 778 009 904

Je mi velmi blízká práce s tématem smrti, truchlení a ztrátou. Včetně toho, jak o smrti mluvit s dětmi (viz. můj článek Obejměte svou smrt). Také ženská témata, cykličnost, ženská identita, hojení emočního, mateřského zranění, transgenerační traumata nebo sebeláska. Pracuji hodně s myšlenkami, protože to jak se cítíte, je přímo ovlivněno tím, na co myslíte. Skrze bdělou pozornost – mindfulness se budeme společně prokousávat k uvědomování si nevědomých vzorců a programů a následně je i přepisovat.

Jak vypadá terapeutický proces

Nejprve prozkoumáme a propátráme váš život, mysl, emoce, abyste porozuměli tomu, co se ve vás děje. Jak funguje vaše psychika. Jak jsou propojené mysl a tělo a jak se vzájemně ovlivňují. Když budete mít dostatek důležitých informací, můžete se pak poctivě a v souladu se sebou rozhodnout, jak to chcete dál. Co si necháte, s čím se smíříte, co změníte. Společně pak pro změnu najdeme zdroje energie a konečně i cesty, jak změnu realizovat.

Mohu Vás naučit, jak relaxovat, pracovat s emocemi, odpočívat, naslouchat svému tělu, vnitřnímu hlasu (intuici) a mnoho dalšího, abyste mohli prožívat, co nejvíce pohodových a spokojených dní. Stres, ze svého života nevymažete, ale můžete se naučit, brát ho jako spojence a pomocníka. Najednou pak zjistíte, že Vám lépe fungují vztahy, že jste zdravější, že si více věříte, že je tak všechno nějak zářivější. 

Párová terapie

Spolu s manželem vám nabízíme cestu za vaším vztahem. Více informací na stránce PÁROVÁ TERAPIE. Nestraním ani jednomu z partnerů. Pokud byste přesto chtěli mít ještě větší pocit vyváženosti mužsko-ženské stránky během konzultace, využijte tým dvou terapeutů. K párové terapii si můžete přečíst i článek na našem blogu

Každou krizi beru jako obrovskou šanci na změnu. Můžeme své životy nově přeskládat. Něco opustíme, nové naopak vpustíme a ponecháme si jen to, co nám opravdu prospívá. 

Je na každém z nás jak ke krizi přistoupíme.

Vzdělání

 • magisterské studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně (2004 – 2006) včetně rigorózní zkoušky
 • bakalářské studium psychologie a politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně (2000-2004)

Pracuji pod odbornou supervizí.

Praxe

Jsem vášnivý čtenář, přidejte se ke mně na facebook a zjistěte 

Kurzy a výcviky v rámci kontinuálního vzdělávání

 • Základy krizové intervence, Výcvik v internetovém poradenství, Základy facilitace
 • Psychoterapeutický výcvik SUR, 550 hodin v sebezkušenostním modulu
 • kurz Integrované psychoterapie
 • Institut párové terapie – Práce s tělem, Nevěra, konference
 • Psychohygiena pomocí metody TRE, Sebepéče, Relaxační techniky
 • Práce se smrtí a zármutkem
 • roční studium Ajurvédy, Terapie tmou
 • kurz Access Bars Consciousness
 • Ostrov rodiny (PhDr. Rieger), Rodina v procesu změny (PhDr. Vyhnálková)
 • Dítě a trauma, Rozvod v duši dítěte (MUDr. Pöthe), Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Domácí násilí a vliv na vývoj dítěte, Domácí násilí a senioři
 • Šikana a jiné druhy psychického násilí na pracovišti, Zvládání manipulace
 • Návyková rizika a emoce (MUDr. Nešpor)

„Dobře se zeptat v podstatě znamená odpověď.“       

Robert Johnson

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE 778 009 904